Laxmi Laghubitta
Bittiya Sanstha Ltd. 

 Kapan Marag, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4373682  /  4370548            

Fax 977-1-4374234 
Email: info@laxmilaghu.com.np/ info@llbs.com.np

Management team

 

   
  Prakash Raj Sharma
Chief Executive Officer
 

 

Sundar Prasad Shrestha
Head-Finance/Credit
Purnawasi Chaudhary
Head -Internal Audit

Lekhnath Paudel

Head-Operation and admin