Laxmi Laghubitta
Bittiya Sanstha Ltd. 

 Kathmandu-03, Kapan Marg, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4373682  /  4370548            

Fax 977-1-4374234 
Email: info@laxmilaghu.com.np

Board of Directors

 

 

 


Jiwan Prakash Limbu-Chairman
 Laxmi Bank
 

Manohar Raj Uprety - Member
Laxmi Bank

Amit Sharma- Member
Laxmi Bank
Anita Upadhyay- Member
Laxmi Bank 

Ganesh Bhattarai- Member
Representative: General Public
  Sabina Upadhyay- Member
Representative: General Public
Abhilasha Pant -Member 
Professional Director
     
Prakash Raj Sharma
Chief Executive Officer
Sundar Prasad Shrestha
Company Secretary